2016 Winners – Nature

Junfeng Wang

Shanghai, China

1st Place – Nature

Yang Zhang

Shanghai, China

2nd Place – Nature

Lei Yuting, Xianyou

Fujian, China

3rd Place – Nature

Honorable Mentions